TOP

HITEJINRO

THE CLASS 1933

THE CLASS 1933

THE CLASS 1933

  • 年产原液配方,韩国首例33度威士忌
product information
净含量 450 mL
ABV 33%
Description 为了开发适合韩国人口味的威士忌,韩国顶级研究团队历经4年时间,
利用19年产原液配方最优化于谷物威士忌而推出的顶级名作。
TOP